Jamil Ahmad

* 1933 i Jalandhar, Punjab

Jamil Ahmad föddes 1933 i Jalandhar i Punjab. Han har haft en lång karriär som statstjänsteman i Pakistan och tjänstgjorde som ambassadråd i Kabul strax före och under den sovjetiska invasionen 1979. Han bor idag i Islamabad tillsammans med sin hustru Helga Ahmad, som är en känd miljöaktivist och socialarbetare.

Förlagsinformation

Bibliografi – böcker

I gränstrakterna mellan Pakistan, Iran och Afghanistan vandrar en pojke omkring mellan de olika stammarna och iakttar det dagliga livet och de ibland våldsamma konflikterna. Han möter...