Pakistan

1956–
1933–
Jamil Ahmad föddes 1933 i Jalandhar i Punjab. Han har haft en lång karriär som statstjänsteman i Pakistan och tjänstgjorde som ambassadråd i Kabul strax före och...
1966–
Nadeem Aslam är född i Pakistan men har bott i England alltsedan tonåren då familjen tvingades lämna hemlandet på grund av militärdiktaturen. Vid det laget hade...
1969–
Uzma Aslam Khan är född i Lahore men under hennes uppväxt bytte föräldrarna vistelseort flera gånger. Som vuxen har hon undervisat i engelska och litteratur i USA,...
1911–1984 · Urdu: فیض احمد فیض
Faiz Ahmed Faiz - Faiz uttalas "fes" - räknas som en av nittonhundratalets största diktare på urdu. Den tradition han främst verkade inom (och ibland bröt mot) var...
1971– · سن حمید‎
Mohsin Hamid är född i den pakistanska storstaden Lahore men har fått sin utbildning utomlands, framför allt vid Princeton University och Harvard Law school. Under flera å...
1965–
Mohammed Hanifs debutroman A case of exploding mangoes (2008; på svenska som Mangon som sprängdes, 2010) kretsar kring den mystiska flygolycka som i augusti 1988 gjorde slut på...
1923–2016 · انتظار حسین‎
Intizar Husain räknas som en av Pakistans främsta författare på urdu. Särskilt uppskattad har han blivit för sina noveller; av dessa har han totalt publicerat sju...
1877–1938
Muhammed Iqbal skrev på urdu, persiska och engelska och har efter delningen blivit Pakistans nationalskald.
1935–1987
Daud Kamals dikter bygger på sina bilder och symboler. Tagna var för sig, kan dessa synas påtagliga och koncisa - men de länkas sällan samman till något som liknar en...
1973–
Kamila Shamsie är uppvuxen i Karachi, en stad som spelar en viktig roll i det mesta hon har skrivit. I samtliga romaner står en eller två familjer, med starka band sinsemellan, i...
1915–2014
Författaren, som föddes i nuvarande Pakistan i en välbeställd familj, började sin yrkesbana inom juridiken. Så småningom flyttade familjen till Delhi, där...