Mohammed Hanif

* 1965

Mohammed Hanifs debutroman A case of exploding mangoes (2008; på svenska som Mangon som sprängdes, 2010) kretsar kring den mystiska flygolycka som i augusti 1988 gjorde slut på general Mohammed Zia ul-Haqs elvaåriga diktatur. Författaren har själv en bakgrund som stridspilot i det pakistanska flygvapnet men är i sitt hemland mest känd som journalist. Han har därtill skrivit för teatern och regisserat film. Under flera års tid har han varit bosatt i Storbritannien men är nu tillbaka i Pakistan. Anders Sjöbohm

Bibliografi – böcker

A case of Exploding Mangoes
Brombergs 2010; övers. Johan Nilsson
Romanen kan bäst beskrivas som en satir med verklighetsbakgrund. Flera av personerna, först och främst general general Zia ul-Haq är autentiska. Zia ul-Haq är känd som mannen som lät avrätta sin...