Mangon som sprängdes

Översättare:
Original: A case of Exploding Mangoes
Romaner Asien

Romanen kan bäst beskrivas som en satir med verklighetsbakgrund. Flera av personerna, först och främst general general Zia ul-Haq är autentiska. Zia ul-Haq är känd som mannen som lät avrätta sin lagligt valde företrädare Ali Bhutto. Han upplöste därtill de politiska partierna och satte stopp för de demokratiska val han utlovat, inskränkte kvinnornas rättigheter och straffade regimkritiker med offentlig prygel. Sig själv utnämnde han till president och sitt handlande försvarade han med hänvisning till islam. Men eftersom han helhjärtat stödde den afghanska motståndsrörelsen mot den sovjetiska ockupationsmakten blev han en betydelsefull allierad för USA.

I romanen framställs Zia som en folkskygg och vidskeplig tyrann - ständigt redo att låta sig vägledas av slumpvis valda Korancitat: "Han hade börjat fråga den heliga boken till råds varje dag, som om den inte alls innehöll Guds ord utan hans dagliga horoskop på sista sidan i Pakistan Times." Rädslan för attentat har gjort honom till en veritabel fånge i sitt presidentpalats och alla möten mellan Zia och "folket" är strängt regisserade. I vartannat romankapitel får läsaren följa generalen fram till det obönhörliga slutet och driften med fåfänga och intrigerande militärer är bitvis mördande. När den är som bäst är Hanifs prosa klar och mättad med en syrlig ironi.

I de övriga kapitlen framträder romanens andre huvudperson. Den unge flygkadetten Ali Shigri är son till en legendarisk säkerhetsöverste som påstås ha tagit sitt eget liv. Ali Shigri, som anar att fadern mördats, är skeptiskt inställd till hela det militära ledarskapet. Redan i inledningskapitlet talar han om flygolyckan som om han i förväg vetat att den skulle äga rum. En lika mystisk som absurd händelsekedja utlöses av att en av hans logementskamrater försvinner - och med honom ett helt flygplan! Ali Shigri misstänks för samröre med sin försvunne kamrat. Först spärras han in på en stinkande toalett, sedan i en uråldrig fängelsehåla där han kommunicerar med en gammal fackföreningskämpe genom ett hål i väggen. Men plötsligt är han åter fri att drilla sina underlydande i vapenträning... Många har ställt sig frågan om vad som orsakade flygolyckan i augusti 1988 - handlade det om ett tekniskt fel eller attentat? Något definitivt svar har inte kunnat ges. Hos Hanif förvandlas berättelsen om diktatorns sista dagar till en sannskyldig skröna och det är inte alltid lätt för läsaren att hänga med i sammanhangen.
Anders Sjöbohm