Uzma Aslam Khan

* 1969 i Lahore, Pakistan

Uzma Aslam Khan är född i Lahore men under hennes uppväxt bytte föräldrarna vistelseort flera gånger. Som vuxen har hon undervisat i engelska och litteratur i USA, Marocko och Pakistan medan debuten som författare kom 2001.

The story of noble rot är en roman som enligt kritikerna förråder påverkan från Salman Rushdies prosakonst. På ett absurt humoristiskt sätt gestaltar romanen korruption och moraliskt förfall i det samtida Pakistan.

Sitt verkliga genombrott fick författarinnan emellertid med Trespassing (2003; på svenska som Trådarna i väven, 2004). Med sitt stora persongalleri och sina skiftande tidsplan är det en roman där humor och svärta är intimt sammanvävda. Romanen frammanar ett Pakistan som sitter fast i sina kvinnofientliga traditioner och samtidigt sjunker allt djupare ner i våld och laglöshet. Att berättarnas rösterna är många innebär att historien berättas ur flera olika perspektiv - medan helheten vävs samman bereds läsaren både den ena och den andra överraskningen.

Trots detta är boken lättläst, författarinnans prosa klar och åskådlig med en ironisk underton. I centrum står den unge Daanish, student som återvänt från USA, och den unga Dia som tillsammans med sin mor ägnar sig åt silkesmaskodling. Ungdomarna förälskar sig häftigt i varandra men tvingas smyga med sitt förhållande och bådas mödrar - fäderna är döda - försöker få dem bortgifta med socialt mera passande partners.

Uzma Aslam Khans tredje roman The geometry of God gavs ut 2008. Handlingen utspelas under general Zia ul-Haqs diktatur under åttiotalet och skildrar på ett humoristiskt sätt kampen mellan islamisk fundamentalism och tron på vetenskapen och tankens frihet.

Bibliografi – böcker

Nomi och Zee tillhör De Infödda – deras far dömdes en gång i tiden till att sitta av sitt fängelsestraff på de isolerade Andamanöarna, och när fä...
Trespassing
När Daanish lämnar Pakistan för att studera journalistik på ett universitet i USA, tror han som alla andra att han är på väg till det förlovade landet. Snart upptäcker Daanish att han, som i Pakistan...