Khushwant Singh

* 2 februari 1915 † 20 mars 2014

Författaren, som föddes i nuvarande Pakistan i en välbeställd familj, började sin yrkesbana inom juridiken. Så småningom flyttade familjen till Delhi, där han efter en period som pressattaché i London och Ottawa, verkade som journalist och författare. Under mer än ett halvsekel var han en centralfigur på Indiens litterära scen. hans mest kända verk är Train to Pakistan (Tåg till Pakistan), som handlar om tragedier och blodspillan som delningen av subkontinenten till Indien och Pakistan gav upphov till.

Singh var också känd för sin frispråkighet, explicita sexskildringar, agnosticism och sorglöshet, vilket provocerade.
Han skrev och publicerades praktiskt taget ända fram till sin död. I boken Absolute Khushwant: The Low-Down on Life, Death & Most Things In-Between från 2010 formulerar han inskriptionen på sin egen gravsten.
“Here lies one who spared neither man nor God
Waste not your tears on him, he was a sod
Writing nasty things he regarded as great fun
Thank the Lord he is dead, this son of a gun.”

Det blev inte så, men hans aska transporterades med tåg till Pakistan och hans födelseby.

[red]

Externa länkar 

Bibliografi – böcker

En historisk roman om Indiens delning 1947. Sommaren 1947. I den lilla byn Mano Majra i Punjab, precis vid det som snart ska bli en gräns, lever sikher, muslimer och hinduer i harmoni med...