Tåg till Pakistan

En historisk roman om Indiens delning 1947.

Sommaren 1947. I den lilla byn Mano Majra i Punjab, precis vid det som snart ska bli en gräns, lever sikher, muslimer och hinduer i harmoni med varandra. Samtidigt håller Indien på att omvälvas. Självständigheten från britterna innebär också att landet delas och att människorna börjar definieras utifrån religionstillhörighet. När en lånehaj mördas riktas misstankarna snabbt mot sikhen Juggut Singh, som annars mest är upptagen med att uppvakta sin muslimska flickvän. Konflikten blossar upp även i den lilla byn, och när ett tåg fullt med mördade sikher rullar in på byns järnvägsstation förvandlas det lilla samhället till ett slagfält. Det blir upp till Juggut Singh att försöka få stopp på dödandet.

I Tåg till Pakistan ställer författaren några av de svåraste och mest brännande frågorna som finns: Hur kan grannar och vänner plötsligt bli dödliga fiender? Under vilka omständigheter blir religion eller etnicitet det enda som tillåts bestämma vad en människa är? Hur sätts massmord igång? Singh kan sitt Punjab utan och innan, men samtidigt är Tåg till Pakistan i allra högsta grad allmängiltig -- den skulle kunna utspela sig i före detta Jugoslavien under inbördeskrigen på nittiotalet, eller i Rwanda under folkmordet, eller var som helst på denna jord där våldsamma konflikter för alltid förändrar livet för människorna i små, fredliga byar.

Förlagsinformation