Nadeem Aslam

* 1966

Nadeem Aslam är född i Pakistan men har bott i England alltsedan tonåren då familjen tvingades lämna hemlandet på grund av militärdiktaturen. Vid det laget hade Aslam redan hunnit publicera en novell på urdu i en pakistansk tidning. I England studerade han biokemi vid Manchesters universitet men övergav studierna för att ägna sig åt sitt författarskap. 1993 debuterade han med romanen Season of the rainbirds - en skildring av hur terror, godtycke och fanatisk religiositet tillåts regera en pakistansk småstad, alltsammans utlöst av mordet på en domare. Romanen belönades med flera litterära priser och författaren började snart planera en ny. Det dröjde emellertid drygt tio år innan Nadeem Aslam lyckades fullborda verket. Men så blev det också hans stora genombrott som författare, en roman som blev än mer prisbelönt och översatt till flera språk.

Maps for lost lovers (2004, på svenska som Kartor för vilsna älskande, 2006) tar läsaren till en fattig och föraktad invandrarförort i en namnlös engelsk stad. Av sin sydasiatiska invandrarbefolkning kallas förorten "Ensamhetens öken". Romanens handling utspelas under ett års tid och läsaren förstår snart att hela stadsdelen lever i skuggan av ett brott. En muslimsk man och en muslimsk kvinna, som levt tillsammans utan att vara gifta, är sedan månader tillbaka försvunna. Fast inga kroppar hittats, har polisen häktat kvinnans båda bröder som misstänkta för hedersmord. Bland förortens befolkning är sympatierna delade. Många, kanske majoriteten, anser att paret dragit skam över sina familjer. Andra ryggar tillbaka vid tanken på det hat som ett mord skulle vittna om.

Huvudpersoner i romanen utgörs av det omaka äkta paret Shamas, bror till den försvunne mannen, och Kaukab. Båda har sina rötter i Pakistan. Shamas är fritänkare, en godhjärtad men svag man som arbetar på ett immigrantkontor och försöker hjälpa sina landsmän in i det engelska samhället. Kaukab, däremot, har fastnat i bittert främlingskap inför ett England hon på alla sätt vill avskärma sig från och vars språk hon aldrig lärt sig tala ordentligt. Samtidigt har hennes bigotta, vidskepliga fromhet gjort henne till en främling för sina barn. Men Nadeem Aslam framställer inte Kaukab som något monster utan tvärtom som en vilsen och lidande människa. Överhuvud framstår kvinnorna i romanen som mer genomsyrade av religiositet än männen - och därtill en religiositet som mest handlar om nådelös självrannsakan och jakt på egna "förbjudna" tankar.

Den bild av invandrarförorten, som Nadeem Aslam målar upp, är mycket mörk. Den sociala kontrollen är kvävande, skvallret och förtalet ständigt närvarande, underkastelsen under religiösa auktoriteter blind - när en muslimsk präst begår sexuella övergrepp mot sina små koranstudenter sopas det hela raskt under mattan. Författarens prosa är laddad av lidelse, samtidigt som den poetiskt bildrika och sinnligt skimrande prosan utgör en märklig kontrast till det mörka innehållet. Naturen och årstiderna lever och Nadeem Aslam berättar med sådan vällust om vackra tyger och utsökta maträtter att man förstår att kvinnorna här har en frizon i en annars glädjelösa tillvaro.

 Nadeem Aslams senaste roman, The wasted vigil, kom ut 2008. Handlingen utspelas i krigets Afghanistan. Kring ett hus, ägt av en engelsman som konverterat till islam, samlas ett stort persongalleri som genom utvikningar och återblickar i handlingen blir gripbart för läsaren. Engelsmannen själv har förlorat både sin dotter och sin hustru, dottern redan i samband med den sovjetiska invasionen och sin afghanska hustru genom talibanernas terror. Till huset anländer en rysk kvinna i hopp om att hitta spår efter sin försvunne bror, soldat i sovjetarmén och kanske känd för engelsmannens döda dotter. Några amerikanska agenter dyker också upp, liksom en afghansk lärarinna som försökt undervisa barnen i en hemlig skola och en ung taliban som på grund av märkliga omständigheter tvingas söka skydd i huset.

Med fixeringen kring ett hus och ett helt kollektiv av människoöden och med sin poetiska stil påminner Aslams nya roman inte så lite om Michael Ondaatjes The English patient. Författaren visar att den grymma konflikten, med alla dess konsekvenser i form av fruktansvärt mänskligt lidande, har många rötter och aspekter. Liksom tidigare kritiserar han den religiösa fundamentalism hårt, samtidigt som han på ett övertygande sätt visar hur den unge talibanens hat och vilsenhet har sina rötter i upplevelser under kriget. Det finns många höjdpunkter iromanen men som helhet är det tveksamt om den når upp till föregångarens nivå.

Anders Sjöbohm

Bibliografi – böcker

The blind man's garden
Forum 2014; övers. Niclas Hval
När den unge läkarstudenten Jeo ska ta sig över gränsen till Afghanistan och ge vård åt den skadade civilbefolkningen beslutar sig hans fosterbror Mikal för att f...
The Wasted Vigil
Forum 2009; övers. Ann Björkhem
Lara kommer från Ryssland till Afghanistan för att leta efter sin försvunne bror som deserterade från den sovjetiska invasionsarmén drygt tjugo år tidigare. Hon bes...
Forum 2006; övers. Ann Björkhem
Jugnu och hans älskade Chanda är försvunna. I likhet med så många andra unga par i England levde de tillsammans utan att vara gifta,  men i sina pakistanska familjers...