Jean Arasanayagam

* 1930

Jean Arasanayagam föddes in i en av Sri Lankas minoritetsgrupper och gifte sig in i en annan. Av födsel är hon burgher - ättling till en holländsk kolonisatör, gift med en kvinna ur landets egen befolkning. Redan där är hennes arv sålunda splittrat. Därtill visade sig hennes äktenskap med en tamil vara nästintill oacceptabelt för mannens familj; Jean Arasanayagam blev en utstött i sin nya släkt. Men när motsättningarna mellan Sri Lankas singalesiska majoritet och den tamilska minoriteten kulminerade i blodiga kravaller, fick hon likafullt dela tamilernas öde. Hon och hennes familj tvingades söka skydd i ett flyktingläger.

Jean Arasanayagam har publicerat en rad dikt- och novellsamlingar. Men hon är också målare, och delar av författarskapet har karaktär av ordmåleri. Det gäller t ex debutdiktsamlingen Kindura (1973) och hennes första novellsamling, The cry of the kite (1984). I den sistnämnda förenar novellerna en ljusomstrålad, meditativ landskapsskildring med skarpa iakttagelser från ett traditionellt tamilsamhälle i nordliga Sri Lanka - marginaliserat genom den moderna tidens utveckling. Här och var anar läsaren dock ett djupt främlingskap hos författarinnan. I själva verket verkar det vara just hennes främlingskap som skärpt förmågan till iakttagelse av den tamilska miljön. Hon målar i ord men det är, så att säga, fråga om ett måleri på tröskeln in mot ett oåtkomligt, förbjudet rum.

Upplevelserna i samband med förföljelserna av Sri Lankas tamiler skulle emellertid sätta djupa spår hos författarinnan. Diktsamlingar som Apocalypse '83 (1984), Trial by terror (1987) och Reddened waters flow clear (1991) manar med hårda rytmer och hektiska besvärjelser fram helvetesskildringar av mobbens framfart, vistelsen i flyktinglägret osv. Dessa böcker innebar också Arasanayagams genombrott för en bredare publik, även internationellt sett. Samtidigt utmynnade de hemska erfarenheterna i en paradoxal upplevelse av ny konstnärlig frihet. I flera böcker kom nu Arasanayagam, själv varken singales eller tamil, att utforska sitt eget splittrade arv som burgher - så i t ex A Colonial Inheritance (1985) och Coloner/colonized (2000). Hennes poesi utmärktes nu av en helt ny, rytmiskt flödande kraft.

Jean Arasanayagam har ständigt återkommit till de våldsamma förändringarna på Sri Lanka. I sina skildringar av kriget undviker hon medvetet att tala om singaleser och tamiler eller sedvanliga politiska perspektiv överhuvud. På många ställen är det i stället tydligt att hon ser brutaliteten och omänskligheten som uttryck för en ny religion med sina egna, blodbesudlade riter. De gamla religionernas fredligare, mer kärleksfulla gudar står otillbedda och deras tempel förfaller. Överhuvud värnar Arasanayagam om dem som utvecklingen dömt till en utanförtillvaro. Inte minst i novellerna manas dödsdömda, förfallna miljöer fram genom en långsam prosa i suggestivt kringgående rörelser. In the garden secretly (2000), Inheritance (2001) och The dividing line (2002) är bra exempel på Jean Arasanayagams novellkonst.

Anders Sjöbohm

På svenska: Rötter ; Nallur ; Narcissus. Dikter. Övers av Anders Sjöbohm. Vår Lösen 1991:2/3. Där rädslan bor. Novell. Övers av Birgitta Wallin. Karavan 2003:2.

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Birgitta Wallin
Novell. Förekommer i Karavan 2003:2.