Jiang Zilong

* 1941

Jiang Zilong är född 1941 och har sedan slutet av sjuttiotalet varit en av Kinas mera framträdande författare. Han är också en av de få som inte har intellektuell bakgrund. Han gick i mellanskolan (motsvarande högstadiet och gymnasiet), men familjen hade för ont om pengar för att låta honom studera vidare, så efter en kort teknisk utbildning började han på fabrik. Bortsett från några år vid flottan har han sedan alltid behållit kontakten med fabrikslivet.

Känd som författare blev Jiang Zilong 1979 med kortromanen När direktör Qiao kom till fabriken. Den kom vid en tid då den kinesiska litteraturen trevade sig fram och sökte nya uttrycksformer efter kulturrevolutionen, och den tog djärvt och realistiskt upp samhällsproblem - inte bara missförhållanden i det förgångna utan aktuella problem i arbetslivet och ekonomin. Direktör Qiao fick stor genomslagskraft och spelade en roll också i den politiska debatten.

Sedan dess har han fortsatt att skriva - nästan alltid om samhällsfenomen och ofta med en dokumentär eller halvdokumentär prägel. Han bor kvar i Tianjin, den stora industristaden nära Peking (där också Häktningen utspelar sig) och har kvar sina kontakter med fabrikslivet. I åtskilliga år har han lyckats behålla en ordning där han skrev tre månader om året, reste och deltog i seminarier sex månader och arbetade på sin gamla fabrik i tre månader.

En som har mött Jiang Zilong är journalisten Stig Hansén, som karakteriserar honom så här: "Jiang Zilong är beväpnad med en charmerande trotsighet och den mest öppne kinesiske författare jag har mött. Han talar fritt, suckar ljudligt, klampar på; han är inte precis mannen som ger kurser i blomsterarrangemang. Men han är lika snar till skratt som till inåtvänd butterhet?" Lennart Lundberg, ur efterordet till "Häktningen"

Bibliografi – böcker

Shoushenji
När den 43-årige Chen Gongqi förs bort i en jeep har han inte en tanke på att kan ska fängslas. Plötsligt befinner han sig emellertid i en cell tillsammans med sjutton...