Joyce Cavalccante

* 12 mars 1963 i Fortaleza

Joyce Cavalccante föddes i Fortaleza men bosatte sig senare i São Paulo där hon är verksam som journalist och författare. Hon debuterade 1966, men slog igenom först med romanen Costela de Eva.

Hon har forskat om kvinnliga författare och har själv fått känna på svårigheterna för kvinnor att ta sig fram i den manligt dominerade litterära världen. Bl a därför tog hon initiativ till bildandet av ett särskilt författarförbund för kvinnliga författare, Rede de Escritoras Brasileiras (Rebra).

Joyce Cavalccante har skrivit flera romaner samt noveller och artiklar i olika antologier. Alla hennes böcker fokuserar på den traditionella, frustrerande roll som kvinnor oftast tvingas leva med.

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.