Kaj Falkman

* 1934 † 2018

Översatta verk – böcker

Michiko
Poesi av Japans kejsarinna Michiko presenteras för första gången på svenska i ett urval om 76 dikter skrivna mellan åren 1990 och 2007. Dikterna är författade på Japans äldsta versmått: waka,...