Strömdrag : dikter av Michiko

Översättare:
Poesi

Poesi av Japans kejsarinna Michiko presenteras för första gången på svenska i ett urval om 76 dikter skrivna mellan åren 1990 och 2007. Dikterna är författade på Japans äldsta versmått: waka, återgivna med fem rader. De beskriver scener från naturen och människolivet. Skildringarna är oftast laddade med känslouttryck och symboliska betydelser.
Kejsarinnan Michikos ämnesval är brett och beskriver kejsarlivets plikter och familjetilldragelser samt upplevelser från resor i och utanför Japan som gjort särskilt intryck, både smärtsamma och glädjerika.

Anmärkning 

Urval och översättning från engelska av Kaj Falkman i samarbete med Noriko Thunman som granskat texten i förhållande till japanska originalet.