Kamel Riahi

* 1974

Kamel Riahi kommer från en by i den fattiga nordvästra delen av Tunisien och har ett brokigt förflutet som allt från tyghandlare och elektriker till fotograf och översättare.

I sina noveller och romaner skildrar han ofta marginaliserade och utstötta grupper i det tunisiska samhället, och har som en av ganska få författare uttryckligen behandlat frågan om rasismen mot svarta i det arabiska Nordafrika, inte minst i den senaste romanen, al-Gorilla ("Gorillan", 2011).

Riahi var den ende tunisier som lyckades komma med i Beirut 39, antologin med de mest lovande unga arabiska författarna, som Karavan rapporterat om vid ett flertal tillfällen.

Karavan 2012:3 

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Jonathan Morén
Novell. Förekommer i Karavan 2012:3.