Kobayashi Issa 小林 一茶

* 15 juni 1763 † 5 januari 1828

Kobayashi  Issa är en av de fyra stora mästarna inom japansk haikudiktning. Hans familjebakgrund var tragisk och det påverkade hans diktning starkt. Naturen blev hans tröst och ofta hans motiv. Insekter, liksom andra små djur, förekommer flitigt i hans dikter.

Han var mycket influerad av föregångaren Matsuo Bashôs poesi, men kom snart att själv bilda skola. För amerikansk modern haikudiktning har Issa varit en stor inspirationskälla.

Karavan 2011:1

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Lars Vargö
Poesi. Förekommer i Karavan 2011:1.