Lakdasa Wikkramasinha

* 1941 † 1978

"Att skriva på engelska är en form av kulturellt förräderi", heter det i förordet till den diktsamling varmed Lakdasa Wikkramasinhadebuterade 1965. "Jag måste för framtiden tänka ut ett sätt att kringgå detta förräderi; jag ämnar gripa mig an det genom att göra mitt skrivande alltigenom omoraliskt och destruktivt." Med en rad diktsamlingar, alla utom en författade på detta det kulturella förräderiets språk, framträdde Wikkramasinha som en radikal förnyare av Sri Lankas engelskspråkiga poesi.

Hans bildspråk är säreget, emellanåt bitande aggressivt. Dikterna rasar mot en tid och ett samhälle som kväver såväl människor som poesi. Bilder av förfall, plundring och våldtäkt återkommer ofta - inte minst som bild för imperialismen och dess utplundring av tredje världen. Samtidigt kan man också ana en djup kluvenhet hos författaren. Samhällskritikern var nämligen också ättling till en gammal singalesisk aristokratsläkt och som sådan närmast besatt av tanken på ett levande förflutet.

Anders Sjöbohm

Externa länkar