María Cecilia Sánchez

* 1964 i Bogotá

Maria Cecilia Sanchez. Bogotá, Colombia 1964. Psykolog och författare av poesi och essäer. Författare till poesi böcker Las alas muertas (Trilce och Altazor Editores, 2006), La música dormida (http://es.scribd.com/doc/233501829/La-Musica-Dormida) bland annat. Forskare och författare av tvåspråkiga  berättelser, Seres que nunca mueren, Consejo Nacional del Cauca. Ed. El Fuego Azul, 1997, omtryckt 2006.

 http://poetassigloveintiuno.blogspot.se/2014

 

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Poesi. Förekommer i Karavan 2015:3.