Marianela Corriols

* 1965

Marianela Corriols är poet men också yrkesverksam som läkare. Hon hör till den generation som var i tonåren när diktatorn Somoza störtades 1979 och sandinisterna inledde sitt arbete för att bygga upp ett mer rättvist samhälle. Corriols var med och skördade kaffe i bergen redan första säsongen, och var inte mer än 15 när hon bestämde sig för att bli läkare för att göra nytta. Samtidigt började hon skriva poesi. Hennes första diktsamling skrevs 1985 men utkom i bokform först 1993: Mujer Luna. Hon har också utgett Conversaciones elementales (1995). Marianela Corriols kommer från Estelí

Artiklar 

Victor Rojas: En blå bok från Nicaragua. Samtal med Marianela Corriols. Halva Världens Litteratur 1998:1, S.22-24

Bibliografi – böcker

Mujer Luna (1993)
Hägglunds 1998; övers. Maria Kallin
Ett 40-tal dikter, präglade av Corriols erfarenheter som politiskt aktiv och som kvinna. Eva Stenvång

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.