Mario Romero

* 1943 † 1998

Mario Romero hörde till de författare som efter att ha flytt från sitt hemland så småningom hamnade i Sverige och blev en del av kulturlivet här. Han kom ursprungligen från Tucumán och debuterade som poet före statskuppen i Argentina med diktsamlingen Las señales. Efter att ha vistats i Santa Cruz i Bolivia kom han till Sverige 1980.

Mario Romero var bosatt i Stockholm, där han var verksam som poet och översättare. Han var också engagerad av Teatro Popular Latinoamericano och svarade bl a för den spanska översättningen i den tvåspråkiga volymen Bakom maskerna - Detrás de las Máscaras. Om latinamerikansk exilteater i Sverige (Eva Stenvång, 1988); boken handlar om Teatro Popular. Han grundade också tidskriften Saltomortal.

Många av Romeros dikter präglas av det hårda förtryck och den terror som drabbade hans land.

Mario Romero insjuknade i cancer. När livet rann ut var hans högsta önskan att få dö i det blommande Tucumán, vilket också förverkligades genom att vänner och bidragsgivare lyckades bekosta ambulansflyg.

Artiklar 

Ana Martinez: Poeten är död - leve poeten. Halva Världens Litteratur 1998:4, S.47-48 Ingrid Wickström: Mario Romero och konsten att rengöra en svalunges vingar. Karavan 2001:2, S.40

Bibliografi – böcker

Arion 1997; övers. Hans Bergqvist
Boken innehåller ett urval av Mario Romeros dikter. Det är en jordnära poesi som skildrar allt från vardagliga motiv, barndomsminnen och kärlek till en politisk få...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.