Hans Bergqvist

Översatta verk – böcker

Mario Romero
Arion 1997; övers. Hans Bergqvist
Boken innehåller ett urval av Mario Romeros dikter. Det är en jordnära poesi som skildrar allt från vardagliga motiv, barndomsminnen och kärlek till en politisk få...
René Vázquez Díaz
En tvåspråkig diktsamling där intryck, minnen och känslor tecknas mot bakgrund av stadens människor, miljö och landskap. Dikterna är skrivna utifrån en...
Roberto Mascaró
Siesta 1987; övers. Hans Bergqvist
Roberto Mascarós första diktsamling på svenska.

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.