Nola Turkington

Bibliografi – böcker

The Dancer (1996)
Hjulet 1996; övers. Suzanne Almqvist
Tillsammans har Niki Daly och Nola Turkington skapat en bilderbok som lyckas gestalta bushman/sun-folkets rituella regndans som något mycket konkret men ändå magiskt, så som...