Paulina Chiziane

* 1955

Paulina Chiziane  föddes i provinsen Gaza i södra Moçambique men växte upp i huvudstaden Maputo. När hon debuterade 1990 var hon landets första kvinnliga romanförfattare. Hon har gett ut 11 romaner, den senaste 2017. Hittills är ingen översatt till svenska.

För romanen Niketche (namnet på en erotisk dans), som skildrar kollisionen mellan de patrilinjära traditionerna i söder och de mer matrilinjära i norr och tar upp frågor kring polygami, fick hon det prestigefyllda moçambikiska José Craveirina-priset 2003. Hennes böcker tar upp sociala problem som kvinnors rättigheter och politiska värderingar.
2021 tilldelades hon Premio Prémio Camões.

ur Anita Theorells författarpresentation i Afrika har ordet, från Bokmässan i Göteborg 2010 (Nordiska Afrikainstitutet). Uppdaterad av red.

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Irene Anderberg
Novell. Förekommer i Karavan 2010:2-3.