Piedad Bonnett

* 1951 i Amalfi

Piedad Bonnett (Amalfi, 1951) är en colombiansk poetess, romanförfattare, dramatiker och litteraturkritiker. Hon tog examen i filosofi vid Universitetet i Anderna där hon tjänstgjorde som professor vid Fakulteten för Konst och Humaniora sedan 1981.

Hennes poesi, drama och berättande är djupt rotade i hennes livserfarenhet och uttrycker utsikten över medelklasskvinnan i ett land som härjats av flera våld, ojämlikhet och konflikter. Hon har också utvecklat en givande kritik och spridning av colombianska poesi arbete.

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.