Rasha Omran

* 1964

Bibliografi – böcker

2014; övers. Jasim Mohamed
De la inte märke till myrorna som häpet iakttog hur de räknade sina utspridda armar och ben och samlade ihop dem såsom myrorna själva samlar spill av sä...