Shyam Selvadurai

* 12 februari 1965

Shyam Selvadurai är född 1965 på Sri Lanka men efter att ha upplevt de blodiga förföljelserna av landets tamilska minoritet 1983 utvandrade hans familj året därpå till Kanada. I två realistiska romaner har Selvadurai också skildrat de förödande verkningarna av hatet och misstron mellan Sri Lankas folkgrupper. Ett lika genomgripande tema är homosexualiteten. I Selvadurais romaner kommer ständigt kärleken och självförverkligandet i kläm. Samhället accepterar inte att en singales och en tamil kan älska varandra eller att två män gör det.

Funny boy - a novel in six stories (1996; på svenska samma år) handlar om en ung pojkes uppväxt i en tamilsk familj i huvudstaden Colombo under början av 1980-talet. Även i Cinnamon gardens (1999) står samhället i vägen för kärlek och självförverkligande. Handlingen är denna gång förlagd till kolonialtiden, till tjugotalets Ceylon. Huvudpersoner är den unga tamilkvinnan Annalukshmi som inte vill bli bortgift utan arbeta som lärare och hennes homosexuelle morbror Balendran. Balendran har av sin far tvingats gifta sig och bilda familj. Men när han, till följd av den politiska utvecklingen, återser sin ungdomskärlek Richard hotar hans värld rämna.

Anders Sjöbohm

Bibliografi – böcker

Funny boy - a novel in six stories (1996)
I sex långa kapitel berättar huvudpersonen Arjie om sin uppväxt i en tamilfamilj i Colombo. Familjen är mycket medveten om sin tamilska identitet, samtidigt som man strävar efter att låta sig...