Funny boy - inte som andra

Översättare:
Original: Funny boy - a novel in six stories (1996)
Romaner Asien

I sex långa kapitel berättar huvudpersonen Arjie om sin uppväxt i en tamilfamilj i Colombo. Familjen är mycket medveten om sin tamilska identitet, samtidigt som man strävar efter att låta sig integreras i samhället - Arjie får t ex inte lära sig tamil utan talar singalesiska. Problemet är dock att Arjie är "konstig", han leker hellre flicklekar än pojklekar. Han blir därför satt i en sträng internatskola av sin pappa, men det är just på internatskolan han så småningom finner kärleken till en singalesisk klasskamrat och därmed sig själv. Parallellt skildras bl a hur hans unga moster tvingas bryta med sin singalesiske pojkvän. Och parallellt också hur klyftan mellan singaleser och tamiler i stort vidgas och en katastrof rycker allt närmare.
Anders Sjöbohm