Thomas Malm

Thomas Malm är professor i humanekologi vid Lunds universitet. Det betyder att han forskar och undervisar om människors förhållande till naturen. Han har särskilt intresserat sig för folken, djuren och växterna i Oceanien, som han har besökt många gånger och bland annat skildrat i De svarta pärlornas ö (2003). En annan av sina specialiteter, föreställningar rörande mystiska väsen, har han skrivit om i Drakormens gåta (2017).

Förlagsinformation

Bibliografi – böcker

2021; övers.
Den flygande kanoten är en fantasieggande titel på en bok om Australien, Nya Zeeland och några av Söderhavets många tropiska öar. I årtusenden har folken d...