Tomás Hernández Franco

* 1904 † 1952

Författaren föddes i Peña, Tamboril. I tonåren reste han till Europa och debuterade 1920 med Rezos bohemios, följd av Capitulario 1921.

Hernández Franco var under lång tid diplomat och hade även en rad andra befattningar underställda diktatorn Trujillo.

Hans mest kända bok är Yelidá, som skrevs under hans tid som diplomat i El Salvador.

Hans författarskap är starkt präglat av den karibiska miljö han kom ifrån. Han skildrar gärna sjömän och mulatter; han var också själv mulatt.

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Arne Lundgren
Utdrag ur roman. Förekommer i Den mörke brodern. En antologi negerlyrik i urval av Artur Lundkvist.
Boken handlar om Yélida, dotter till en svart kvinna och en norrman som övergav livet som sjöman för att sälja norsk sill i Fort-Liberté! [Eva Stenvång]