Enskild dikt, novell, essä etc 2011-04-26 João Cabral de Melo Neto Latinamerika
Diktsviten Så dör och lever en severino, som utspelar sig iPernambuco i Nordeste och med stor framgång framförts bl a som julspel Eva Stenvång
Enskild dikt, novell, essä etc 2011-04-26 Don Mattera Sydafrika
Enskild dikt, novell, essä etc 2011-04-26 José Craveirinha Moçambique
Enskild dikt, novell, essä etc 2012-08-28 Tétérého Ali-Tagba Togo, Sverige
Enskild dikt, novell, essä etc 2012-10-08 Milarepa Tibet
Enskild dikt, novell, essä etc 2012-11-17 Adrián Santini Chile, Sverige