Bok, skrifter 2011-04-09 Marta Traba  Nordan 1983 Argentina
Romanen beskriver ett samtal mellan två kvinnor i Uruguays huvudstad Montevideo. Den ena kommer från Uruguay och den andra från Argentina. De representerar olika generationer men har bägge dragits in i de våldsamma...
Bok, skrifter 2011-04-09 Augusto Céspedes Askild & Kärnekull 1983 Bolivia
En roman med verklighetsbakgrund, som genom att skildra en rad människoöden ger en skakande bild av tennhanteringen i Bolivia. I centrum av handlingen står Zenón Omonte, en fattig mestis vars livförändras helt n...
Bok, skrifter 2011-04-08 Ernesto Cardenal Nordan 1983 Nicaragua
En tvåspråkig utgåva av bland annat diktverket La hora O, som slutfördes 1956. Det är en bred triptyk som tar upp den politiska och ekonomiska imperialismen i Latinamerika, Sandino och hans gerillakamp samt"...
Bok, skrifter 2011-04-09 Antonio Skármeta Nordan 1983 Chile
I denna novellsamling skildrar Skármeta människor från medelklassen och samtidigt några av de problem som Chile ställdes inför under Allendetiden. Samlingen är indelad i tre avsnitt, vart och ett med sin...
Bok, skrifter 2011-04-10 Mariama Bâ Berghs 1983 Senegal
En välskriven roman som handlar om äktenskapet mellan den franska diplomatdottern Mireille och den senegalesiske studenten Ousman, som kommer från betydligt enklare förhållanden än sin hustru. Motståndet till...
Bok, skrifter 2011-04-18 Anita Desai Trevi 1983 Asien
I Dagens klara ljus slår omvälvande politiska händelser in i vardagen, in i ett förfallet hus i Old Delhi, där Bim och hennes efterblivna bror är bosatta. Romanen har komponerats med dagen som princip. Den inleds en...