Aké : barndomsåren

Översättare:
Original: Aké - the years of childhood (1981)
Romaner Nigeria

Aké är en lättillgänglig och kärleksfull skildring av de tolv första åren i Soyinkas liv i staden Aké, en centralort för engelsmännens mission och handel i västra Nigeria. Hans föräldrar, som är kristna, talar såväl engelska som yoruba med sina barn. Värme och närhet präglar den gästfria, intellektuella och stökiga storfamilj där han växer upp, men tillvaron är alls inte okomplicerad. Modern, som bär öknamnet Vilda Kristna, har butik, ett hetsigt humör och en fallenhet för örfilar och spöstraff, också för mycket små förseelser. Egna barn eller inflyttade yngre släktingar ? alla tuktas lika snabbt och grundligt.
Fadern, som är överlärare för S:t Peters anglikanska skola i Aké och förtjust i att lägga ut texten, kallas för Essay. Han tycks som en mild man, men när någon ger sig på hans rosenbuskar blir han som ett rasande lejon.

Det är, trots den hårda disciplinen, en rik och inspirerande miljö, ibland obegriplig för ett barn som alltid tror att de vuxna menar exakt det de säger. Det är en mångkulturell miljö där kristendom och traditionell yorubakultur förekommer sida vid sida. Barnen ber sin aftonbön, men förhåller sig respektfulla till den traditionella magin: "Det verkade som om våra släktingar i Ijebu var beryktade för matförgiftning och för otaliga sätt att skada en fiende med magiska medel. Vi fick lära oss olika sättatt undvika att skaka hand, ty man kunde tillfogas olika former av skador på det viset. Man kunde återvända hem och helt enkelt tyna bort. Därför finslipade vi tekniken att buga med händerna på ryggen; ju mer ihärdigt en tillfällig bekantskap sträckte fram handen, desto mer bestämt höll vi händerna på ryggen, bugade vördnadsfullt och såg hela tiden ned i marken."

Soyinkas barndomsskildring är skriven på en konstfull och tät prosa, men den blir aldrig svårtillgänglig. Det är en blixtrande berättelse, rasande intelligent, varm, humoristisk och utan ett uns av sentimentalitet.
Barbro Norström Ridaeus

Aké är det myllrande, kryddoftande samhället där Soyinka bodde under sina första tolv år. Hans föräldrar Essay, överläraren och Vilda Kristina med handelsboden är engelsktalande och kristna, men den stora och brokiga släkten är starkt förankrad i yoruba-kulturen. I hemmet samlas stora och små, vänner och fiender - och centrum för barnen är Vilda Kristinas stora himmelssäng. Wole Soyinka älskar sin far, men Vilda Kristina är själva Moder Afrika.
Britt Isaksson