Wole Soyinka Akinwande Oluwole Soyinka

* 13 juli 1934 i Abeokuta, Ogun, Nigeria

Wole Soyinka, vars fullständiga namn är Akinwande Oluwole Soyinka, är kanske den mångsidigaste och den mest nyskapande av alla afrikanska författare och hans insatser inom dramatiken är banbrytande.
Han är en man med ett stort personligt mod och ett starkt rätttspatos, omutligt fortsätter han att gissla politisk maktfullkomlighet och korruption i det nigerianska samhället.

Han föddes i en yorubafamilj i Abeokuta i västra Nigeria. Sin tidiga barndom berättar han om i självbiografin Aké. Pojkåren fram till vuxen ålder skildras i Ibadan: the penkelemes years: a memoir: 1946-1965. (Men boken är framför allt en skildring av nigeriansk inrikespolitik och Soyinkas duster med korrupta och pompösa politiker.)
Hans bildningsgång sträcker sig från St Peters Primary School i Abeokuta till University College, Ibadan, där han studerade engelska, grekiska och historia. Han fick också stipendium för studier vid University of Leeds, där han tog en examen i litteratur 1957. Under studietiden i Leeds skrev han sina första pjäser som 1963 publicerades under titlarna The swamp dewellers och The lion and the jewel.
1958-59 arbetade han på Royal Court Theatre i London som lektör. Under tiden vid Royal Court spelades två av hans verk på teatern: The Invention (hittills opublicerad) och en kortversion av vad som senare skulle bli A dance of the forests (i bokform 1963).

Wole Soyinka återvände till Nigeria 1960 med ett stipendium från Rockefeller Foundation för att studera västafrikansk teater. Vid denna tid började han också skriva och producera pjäser för teater och radio. Hans intensiva teaterintresse stannade inte vid att skriva för scenen, han verkade också som skådespelare, regissör och producent.
1965 publicerade han sin första roman The interpreters. Under denna tid började också intresset för hans pjäser väckas i västvärlden. 1967-68 gick tre av hans pjäser i New York. Kongis harvest, som belönades på kulturfestivalen i Dakar 1966, blev också en film i Ossie Davies regi och med Wole Soyinka själv som Kongi.

För sina försök att finna en fredlig lösning på Biafrakrisen belönades han med fängelse 1967-1969. Efter att ha släppts från fängelset återvände han till universitetet i Ibadan, där han med hjälp av ett stipendium kunde starta en teaterskola.
Tillsammans med femton skådespelare anlände Soyinka under sommaren 1970 till Eugene O'Neill Memorial Centre i Waterford för att sätta upp Madmen and specialists, ett teaterstycke han till stora delar skrev under tiden i fängelset. I pjäsen, som har klart absurdistiska drag, går Soyinka i närkamp med ondskans problematik. Handlingen fokuseras på tre familjemedlemmar: den en gång gode läkaren som spårade ur och blev regimens hantlangare, hans far, filosofen och galningen som har lurat myndigheterna att acceptera hans galenskaper fast de inte kan förstå dem, och hans dotter som har ingått ett förbund med naturens läkande krafter.

Efter publiceringen av den biografiska fängelseskildringen The man died, 1972, avgick han från sin post vid universitetet i Ibadan och flyttade utomlands. Han skulle inte återkomma förrän 1976, när general Gowon störtats från makten.
Under exilen var han verksam som redaktör för tidskriften Transition (omdöpt Ch Indaba) och generalsekreterare för det afrikanska författarförbundet. Sin vana trogen var han dessutom engagerad i flera föreläsningsturnéer och kurser vid universitet i Europa och USA.

Åter i Nigeria fick han en professur i dramakunskap vid universitetet i Ife där han raskt startade The Guerilla Theatre Unit, en uppkäftig teatergrupp med vilken han iscensatte sina politiska snabbskisser, de s.k. shot-gun sketches, som framför allt granskade politiskt maktmissbruk i dagens Nigeria och som förde ut sitt budskap på gatorna och torgen.

1986 fick han som förste afrikan ta emot Nobelpriset i litteratur.

Sedan några år tillbaka är Wole Soyinka bosatt i Abeokuta. Envigen med den dåvarande militärdiktaturen pågick länge. När Soyinka anlände till flygplatsen i Lagos i september 1994 för att avresa till Sverige och seminariet Demokrati i Afrika fråntogs han sitt pass på order från högre ort och hindrades att lämna landet. Soyinkas uteblivna medverkan blev därmed ett belysande inlägg i debatten.

Diktsamlingar:
Idanre, and other poems (1967), A shuttle in the crypt (1971), Ogun Abibimañ (1976), Mandelas earth (1989), Samarkand: and other markets I have known (2002).

Romaner och självbiografiska verk: The Interpreters (1965), The man died: prison notes (1972), Season of anomy (1973), Aké: the years of childhood (1981), Isara: a voyage around Essay (1989), Ibadan: the penkelemes years: a memoir: 1946-1965 (1994).

Dramatik: Before the blackout (1971), Madmen and specialists (1971), Collected plays 1 (1973) innehåller: A dance of the forests, The swamp dwellers, The strong breed, The road, The Bacchae of Euripides (som också utgivits separat, är Soyinkas egen version av Euripides drama Backanterna där Dionysos fått överta drag av yorubaguden Ogun och där texten utökats med poesi från författarens samling Idanre liksom från traditionell yorubadiktning). Collected plays 2 (1974) innehåller: The lion and the jewel, Kongis harvest, The trials of Brother Jero, Jeros metamorphosis, Madmen and specialists. Six plays (1984) innehåller: The trials of Brother Jero, Jeros metamorphosis, Camwood on the leaves, Death and the kings horseman, Madmen and specialists, Opera Wonyosi (ingår i samlingen, men har också utgetts separat 1980 och 1981. Soyinka har här överfört Bertold Brechts Tolvskillingsoperan och John Gays Tiggaroperan till afrikanska förhållanden. I skottgluggen för satiren står 1970-talets oljeyra nigerianska samhälle där korruption och girighet grasserar på varje nivå). A play of giants (1984), Requiem for a futurologist (1985), Childe internationale (1987), From Zia, with love and A scourge of hyacinths (1992). The beatification of Area Boy: a Lagosian kaleidoscope (1995), King Baabu (2002), en omdiktning av Alfred Jarrys pjäs Kung Ubu, där vi i satirens form får följa den enfaldige getvaktaren och soldaten, sedermera generalen Basha Bashs hänsynslösa väg mot makten och kungakronan i ett fiktivt afrikanskt land. Likheten mellan den uppdiktade Basha Bash och Nigerias tidigare militärdiktator general Abasha är avsiktlig.
Soyinkas pjäser finns i många olika utgåvor och många olika samlingar. Detta är ett urval.

Essäer: Myths, literature and the African world (1976; innehåller fyra föreläsningar om litteratur och samhälle som Soyinka hållit vid institutionen för socialantropologi vid universitetet i Cambridge). Art, dialogue and outrage: essays on literature and culture (1988), ett urval av essäer och föreläsningar. (Finns också i flera senare upplagor, bl.a. London: Methuen, 1993.) The blackman and the veil: a century on; Beyond the Berlin Wall (1993), två föreläsningar som Soyinka höll på W.E.B. Du Bois Memorial Centre for Pan-African Culture i Accra den 31 augusti och den 1 september 1990. The open sore of a continent: a personal narrative of the Nigerian crisis (1996), den dåvarande nigerianska militärregimen står här i fokus för Soyinkas kritik. The burden of memory, the muse of forgiveness (1999). Är försoning mellan förtryckare och förtryckt överhuvudtaget möjlig, frågar Soyinka bl.a. i denna essäsamling som bygger på tre föreläsningar vid W.E.B. Du Bois Institute vid Harvard.
Barbro Norström Ridaeus

Soyinka fick Nobelpriset i litteratur 1986 och räknas som en av Afrikas stora litterära frihetskämpar med en rad romaner, lyrik, dramatik, och år i fängelse och landsflykt. Hans mest kända bok Aké - barndomsåren är en av de stora afrikanska barndoms- skildringarna. Den har en värme och en frodighet som ger Afrikaintresserade läsare i alla åldrar en svindlande upplevelse. Fortsättningen Isara - en resa kring min far har pappan Essay, överlärarens liv i centrum och är mer vuxencentrerad och komplicerad.
Britt Isaksson

Artiklar 

Bland många utmärkta verk om Soyinka och hans författarskap kan nämnas: Gibbs, James, Wole Soyinka. London: Macmillan, 1986. (Macmillan modern dramatists). Jones, Eldred Drumosi, The writing of Wole Soyinka. 3. ed. Portsmouth: Heinemann, 1988.

Litterära priser 

Bibliografi – böcker

You must set forth at dawn
Nu kommer fortsättningen på Nobelpristagaren och den politiske aktivisten Wole Soyinkas egen berättelse som inleddes med Aké - barndomsåren. Den nya, omfångsrika memoaren, Du måste ge dig av i...
Isara, a voyage around essay (1989)
En fiktiv fortsättning på barndomsskildringen Aké. Vid faderns död ärvde Soyinka ett gammalt skrin med dagböcker, anteckningar, mötesprotokoll och brev. Dessa...
Idanre and other poems, 1967; A shuttle in the crypt, 1971
Det svenska urvalet av dikter ur samlingarna Idanre, and Other Poems och A Shuttle in the Crypt har döpts till Oguns skugga efter Soyinkas "favoritgud", järnguden Ogun från...
Aké - the years of childhood (1981)
Aké är en lättillgänglig och kärleksfull skildring av de tolv första åren i Soyinkas liv i staden Aké, en centralort för engelsmännens mission...
The man died
Soyinka har själv betecknat skildringen från sin fängelsetid: "inte en handbok i överlevande utan en överlevandes privata anteckningar." Mannen dog nedtecknades i...
Season of anomy (1973)
I Laglöshetens tid skildrar Soyinka på en realistisk och kraftfull prosa hårresande scener från ett land i inbördeskrig. Landet är fiktivt, men boken skrevs strax...
The interpreters (1965)
Soyinkas första roman är en social satir över det moderna nigerianska samhället. Det är en roman som fått ett mycket skiftande mottagande;c den har hyllats som mä...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.