Estrid Tenggren

Översatta verk – böcker

Guilem Rodrigues da Silva
En diktsamling starkt präglad av poetens egna erfarenheter: av förtrycket, exilens villkor, det nya hemlandet och av hans längtan och sorg. Eva Stenvång
Wole Soyinka (The man died)
Soyinka har själv betecknat skildringen från sin fängelsetid: "inte en handbok i överlevande utan en överlevandes privata anteckningar." Mannen dog nedtecknades i...
Wole Soyinka (Season of anomy, 1973)
I Laglöshetens tid skildrar Soyinka på en realistisk och kraftfull prosa hårresande scener från ett land i inbördeskrig. Landet är fiktivt, men boken skrevs strax...
Wole Soyinka (The interpreters, 1965)
Soyinkas första roman är en social satir över det moderna nigerianska samhället. Det är en roman som fått ett mycket skiftande mottagande;c den har hyllats som mä...