Hans Axner

Översatta verk – böcker

Guilem Rodrigues da Silva
En diktsamling starkt präglad av poetens egna erfarenheter: av förtrycket, exilens villkor, det nya hemlandet och av hans längtan och sorg. Eva Stenvång
Guilem Rodrigues da Silva (Busco el amanecer, 1976)
Cavefors 1976; övers. Hans Axner
Boken innehåller ett 40-tal dikter som handlar om Brasilien och Sverige. Dikterna med motiv från hemlandet är längtansfulla, men handlar framför allt om förtryckets...