Invandrarförlaget

Utgivna böcker

Víctor Rojas
En tvåspråkig diktsamling som bl a speglar poetens erfarenheter av politiskt förtryck och längtan efter fred och frihet. Eva Stenvång
Mario Salazar (Un dia un nino pregunto, )
En samtalsbok med parallelltext på svenska och spanska. Vid sängdags frågar en pojke sin pappa "Var är vi någonstans?" Den följande dialogen går från jorden till sovrummet. Men följdfrågan "Varför är...
Guilem Rodrigues da Silva
En diktsamling starkt präglad av poetens egna erfarenheter: av förtrycket, exilens villkor, det nya hemlandet och av hans längtan och sorg. Eva Stenvång
Mario Salazar (La estrella de Chile y los caballos azules, )
En poetisk berättelse om den vita stjärnan i Chiles flagga som är symbol för friheten. En dag finns den inte längre på himlen. Nattens vita hästar börjar s...