En dag frågade en pojke

Översättare:
Original: Un dia un nino pregunto
Barn Latinamerika

En samtalsbok med parallelltext på svenska och spanska. Vid sängdags frågar en pojke sin pappa "Var är vi någonstans?" Den följande dialogen går från jorden till sovrummet. Men följdfrågan "Varför är vi här?" sparas till en annan historia. Illustrationerna i blandteknik med lite spretiga tuschkonturer stämmer väl med textens spontana karaktär.
Britt Isaksson