Víctor Rojas

* 1953 i Bogotá, Colombia

Víctor Rojas kom till Sverige som politisk flykting 1984 och bor i Jönköping. Han kommer ursprungligen från huvudstaden Bogotá där han läste juridik, arbetade som advokat och engagerade sig i vänsterrörelsen. Hans politiska engagemang ledde till förföljelser och efter en fängelsevistelse i början av 80-talet flydde han till Ecuador. 1984 kom han genom FNs försorg till Sverige.

Här i Sverige har han bl a läst litteraturvetenskap och skriver kulturartiklar i olika tidskrifter, bl a Nuevo Diaro i Nicaragua.

1996 debuterade han med novellsamlingen Los suicidas no van al cielo (Självmördare kommer aldrig till himlen), som utgavs i Bogotá. Därefter har han bl.a. utgett flera diktsamlingar och medverkat i antologier . Han har översatt bl.a Bengt Berg, Kjell Espmark, Katarina Frostensson och Kristina Lugn och givit ut på sitt egna förlag Simon Editor.

Eva Stenvång

Bibliografi – böcker

Simon Editor 2009; övers.
En droppe regn i Paradiset av Víctor Rojas är präglad av humor, tragedi och poesi. Den berör temat hedersrelaterat våld från mer än ett perspektiv. Ramberä...
En diktsamling där inslag från fornnordiska berättelser vävs in i den nutida vardagen. Eva Stenvång
Un grito en la tierra (1999)
En bok med texter om en rad kända poeter, med ett undantag när från Latinamerika. Bl a César Vallejo (Peru), Pablo Neruda (Chile) och Ernesto Cardenal (Nicaragua). Eva Stenv...
Lindelöws 1999; övers. Maria Kallin
En samling kärleksdikter i en tvåspråkig utgåva. Eva Stenvång
Los suicidas no van al cielo (1996)
Hägglunds 1998; övers. Maria Kallin
En novellsamling med blandade motiv från såväl Latinamerika som Norden. Eva Stenvång
En tvåspråkig diktsamling som bl a speglar poetens erfarenheter av politiskt förtryck och längtan efter fred och frihet. Eva Stenvång

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Översatta verk – böcker

Víctor Rojas
En tvåspråkig diktsamling som bl a speglar poetens erfarenheter av politiskt förtryck och längtan efter fred och frihet. Eva Stenvång

Redaktör

I antologin ingår dikter av följande författare: Claribel Alegría, Gioconda Belli, Ernesto Cardenal, Marianela Corriols, Roque Dalton, Otonel Guevara, José Mendoza,...