Den besjälade kulan: stridbar kärlekspoesi från Nicaragua och El Salvador: en antologi

Översättare:
Redaktör:
Poesi Nicaragua, El Salvador
Ämnesord:

I antologin ingår dikter av följande författare: Claribel Alegría, Gioconda Belli, Ernesto Cardenal, Marianela Corriols, Roque Dalton, Otonel Guevara, José Mendoza, Leonel Rugama samt Salomón de la Selva. Eva Stenvång