Guilem Rodrigues da Silva

* 1938

Rodrigues da Silva var en av de första latinamerikanska flyktingar som anlände till Sverige. Han låg i flottan när militären tog över, och i likhet med alla andra som tog till vapen mot kuppmakarna greps han och sattes i fängelse. Efter ett par månader lyckades han emellertid fly och tog sig så småningom över gränsen till Uruguay.

1966 kom han till Sverige och försörjde sig som elektriker innan han 1969 började läsa på universitetet i Lund. Han har senare arbetat som invandrarlärare, bl a i Malmö. Han är sedan 1989 ordförande i Skånes författarförbund.

Rodrigues da Silva har skrivit dikter sedan han var tolv år.

Han växte upp i delstaten Rio Grande do Sul i den sydligaste delen av Brasilien, varifrån han har skakande barndomsminnen av de styrandes förtryck. Hans första diktsamling utgavs 1976, Busco el amanecer, Jag söker gryningen.

Hans dikter har publicerats inte bara i Sverige utan också i en rad andra länder.

Bibliografi – böcker

Guilem Rodrigues da Silva var ungt befäl i Brasiliens marinkår när omvälvningarna 1964 förde en militärregim till makten. Under den föregående kampen hade...
BookLund 1998; övers.
I denna diktsamling möter vi återigen minnesbilderna från Brasilien, förtrycket och exilens rotlöshet samtidigt som Sverige och banden till det nya hemlandet är p...
En diktsamling starkt präglad av poetens egna erfarenheter: av förtrycket, exilens villkor, det nya hemlandet och av hans längtan och sorg. Eva Stenvång
Busco el amanecer (1976)
Cavefors 1976; övers. Hans Axner
Boken innehåller ett 40-tal dikter som handlar om Brasilien och Sverige. Dikterna med motiv från hemlandet är längtansfulla, men handlar framför allt om förtryckets...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Redaktör

Scriptura 1988; övers.
Sju poeter ingår, som har det gemensamt att de kommit till Sverige: Normelio Rodríguez (Uruguay), Hector Borda (Bolivia), Antonio Alonso (Mexiko), Alda Simon (Uruguay), Patricio Padilla (Chile) samt...