BookLund

Utgivna böcker

Guilem Rodrigues da Silva
Guilem Rodrigues da Silva var ungt befäl i Brasiliens marinkår när omvälvningarna 1964 förde en militärregim till makten. Under den föregående kampen hade...
Guilem Rodrigues da Silva
Övers.
I denna diktsamling möter vi återigen minnesbilderna från Brasilien, förtrycket och exilens rotlöshet samtidigt som Sverige och banden till det nya hemlandet är p...