Terra nostra

Översättare:
Original: Terra nostra (1975)
Romaner Mexiko

Ett imponerade verk, nästan 800 sidor långt i sin svenska version, och säreget komponerat. Egentligen består Terra Nostra av tre romaner i en, där handlingen utspelar sig under skilda epoker: "Den gamla världen", "Den nya världen" och "Den andra världen", från Jesu tid fram till 1999. Romanen börjar och slutar i Paris, men utspelar sig till stor del i det monstruösa och dystra palatset El Escorial som byggdes av den spanske kungen Felipe II för 400 år sedan. Beklagligt nog finns det inga förklarande noter i boken, vilket skulle ha underlättat för den som inte är så historiskt och filosofiskt bevandrad.

Eva Stenvång