Bok, skrifter 2011-04-08 Homero Aridjis Gedins 1988 Mexiko
Romanen ger en målande bild av det sena 1400-talets Spanien, där den kyrkliga inkvisitionen härskar med ofattbar grymhet. Kyrkan ägnar sig med frenesi åt förföljelser, tortyr och åt att bränna mä...
Bok, skrifter 2011-04-08 Octavio Paz Kungl. Dramatiska teatern 1990 Mexiko
Nästan på dagen då namnet på 1990 års Nobelpristagare i litteratur offentliggjordes hade denna pjäs premiär på Dramaten i Stockholm. Det är Octavio Paz enda dramatiska verk, som utspelar sig i det...
Bok, skrifter 2011-04-08 Octavio Paz Brombergs 1985 Mexiko
Ett representativt urval dikter från Octavio Paz samlade produktion. Nästan ingen av dikterna i denna volym fanns tidigare översatta till svenska. Eva Stenvång
Bok, skrifter 2011-04-08 Octavio Paz Persona Press 1987 Mexiko
Volymen innehåller dikter som Paz skrev under sin tid som ambassadör i New Delhi 1962-68. De har hämtats från samlingen Ladera este från 1968. Eva Stenvång
Bok, skrifter 2011-04-08 Octavio Paz Brombergs 1984 Mexiko
I denna sin mest berömda bok skriver Paz om mexikanen och hans ensamhet, i ett försök att bli medveten om sina rötter och sin särart. Eva Stenvång
Bok, skrifter 2011-04-08 Octavio Paz Brombergs 1990 Mexiko
I den här boken följer den beläste och internationellt bevandrade Octavio Paz poesins utveckling från den tyska romantiken fram till den avantgardistiska poesi som växte fram efter första världskriget. Han fö...
Bok, skrifter 2011-04-08 Octavio Paz Brombergs 1992 Mexiko
Ett imponerande verk om poeten Sor Juana de la Cruz (1648-1690). Sor Juana valde klostrets värld framför äktenskapet - enda möjligheten för en kvinna att få ägna sig åt studier och konstnärligt skapande...
Bok, skrifter 2011-04-08 Ernesto Cardenal Gummessons 1969 Nicaragua
I denna diktsamling har Cardenal utgått från gammaltestamentliga psalmer som omformats efter dagens verklighet. Boken återfinns på biblioteken under avdelning C. Eva Stenvång
Bok, skrifter 2011-04-08 Octavio Paz Brombergs 1991 Mexiko
En samling prosalyriska texter, skrivna under författarens vistelse i Paris 1949-50. Eva Stenvång
Bok, skrifter 2011-04-08 Hector Bianciotti Norstedts 1995 Argentina
Första delen av Bianciottis självbiografi, som skildrar hans barndom på pampas och sedermera studierna på ett klosterinternat. Bianciotti närmast dissekerar händelser, tankar och känslor under barndomsåren...