Person 2011-04-05 1953– Gambia
Kebba Sonkas modersmål är mandinka. Han är bosatt i Sverige och har arbetat med afrikansk dans och trummor sedan 1977. Bl.a har han haft kurser för barn och personal, även speciellt för handikappade, i dans, sång...
Bok, skrifter 2011-04-18 N'Denian Kebba Landing Sonko Studiefrämjandet 1988 Sverige, Gambia
16 berättelser från Gambiaom djur och natur, fabler och skapelseberättelser.Alla har en kort inledning som sätter in dem i ett sammanhang. Mycket intressanta är "Berättelsen om Magen" med Darla Mama Kotoring...
Bok, skrifter 2012-08-27 N'Denian Kebba Landing Sonko Författares Bokmaskin 2010 Gambia
Bok, skrifter 2012-08-27 N'Denian Kebba Landing Sonko Författares Bokmaskin 2010 Gambia
Person 2013-03-28 1753–1784 Gambia
Enskild dikt, novell, essä etc 2013-03-28 Phillis Wheatley Gambia, USA