Halva världens litteratur

1992–1999

Bytte namn till Karavan 1999.