Naqd

Naqd

Tidsskrift for Mellemøstens litteratur.

Foreningen for Mellanösterns litteratur ved Avdelningen för Mellanösternstudier, Stockholms Universitet, og Carsten Niebuhr afdelingen, Københavns Universitet

Redaktion Kerstin Eksell

Nummer

Listan är inte nödvändigtvis komplett, utan visar bara de nummer i vilka det finns texter som är inlagda på Världslitteratur.se.