Lethe förlag

Lethe förlag

I den grekiska mytologin är Lethe glömskans flod. Lethe är ett allmänutgivande förlag som ämnar publicera litteratur som bestsellerismen och de stora slakthusen tycks ha glömt bort eller förpassat in i skymundan av monetära skäl. Litteratur som det är essentiellt att den får se dagens ljus. Lethe förlag är litteratur tappad ur glömskans flod.

Text från förlagets presentation på hemsidan

 

 

Utgivna böcker

Martín Caparrós (Valfierno, 2004)
Övers.
Valfierno är en roman med en intrig baserad på de verkliga omständigheterna kring Mona Lisas försvinnande. Den 22 augusti 1911 chockas världen av ett osannolikt brott:...
Can Xue (Wu xiang jie, 1988)
Övers.
Romanen var Can Xues första fullängdsroman. Boken utforskar det kollektiva medvetandet hos vanliga människor på en liten gata i en fiktiv kinesisk stad, och penetrerar vår...