UF-förlaget

Utgivna böcker

Manlio Argueta (Un día en la vida, 1980)
Romanen skildrar kampen för att överleva och kampen mot förtrycket i 70-talets El Salvador. Argueta låter kvinnor ur tre generationer berätta om de skakande händelser...