Den stulna romanen

Nawal el Saadawi ger i sin senaste roman ytterligare ett prov på sitt glödande engagemang för de förtryckta kvinnornas sak.

Warda

Denna roman av Sonallah Ibrahim från 2000 har mycket gemensamt med sin upphovsman. Han har många minnen att ösa ur och har blivit åtskilliga av sina ungdomsideal trogen, åtminstone vad gäller synen på arabvärldens moderna historia.