Dikter

Den här samlingen innehåller ett 70-tal dikter i urval och det är första gången som José Craveirinha presenteras med ett helt verk på svenska.

Död jord

Fernando Monteiro de Castro Soromenhos kritiska skildring av portugisernas kolonialpolitik, så som den gestaltar sig på 1930-talet i gruvdistriktet Camaxilo i nordöstra Angola, har blivit en klassiker, mindre genom sin stil än genom sin behandling av ämnet.

Ett halvt liv

Romanen skildrar en ung indier som flyttar till London, där han konfronteras med en värld som skiljer sig totalt från den han växt upp i.