Ett halvt liv

Romanen skildrar en ung indier som flyttar till London, där han konfronteras med en värld som skiljer sig totalt från den han växt upp i. Kontrasterna blir ännu större när han efter några år träffar en afrikansk kvinna och flyttar med henne till ett afrikanskt land där kampen för självständighet för varje dag växer sig allt starkare. Eva Stenvång